Informatie voor diverse mantelzorgers

Oudere mantelzorger

Het gaat hier om mantelzorgers boven de 65 jaar. Het risico op overbelasting is groter vanwege een klein sociaal netwerk en er is een verhoogde kans op gezondheidsproblemen.

Aan welke hulp kunt u denken?

Delen van zorg met andere naasten en vrijwilligers, praktische hulp en regelhulp. Een ouderenadviseur van Vivera Sociaal Wijkteam kan met u kijken naar praktische hulp en ondersteuning. Een Regelmaatje is een getrainde vrijwilliger die u kunt helpen met het uitzoeken van formulieren/ regelingen en een luisterend oor biedt. Even op adem komen kan met vervangende zorg. Bespreek met het Vivera Sociaal wijkteam de mogelijkheden. Wilt u meer weten over hulpmiddelen in- en om huis? Kijk dan op de Hulpmiddelenwijzer.

Werkende mantelzorger

Deze mantelzorgers hebben naast de zorg voor een naaste een betaalde baan. De combinatie werk en zorg is vaak lastig. Werkende mantelzorgers verlenen relatief vaker planbare hulp. Ze willen graag gewoon blijven werken. U bent niet de enige. Ongeveer 1 op de 5 werknemers is mantelzorger. In de zorg zelfs 1 op 4. 

Wat kan helpend zijn?

Bespreek uw situatie met de werkgever. Vindt u dit lastig? Kijk eens op www.werkzorgbalans.nl voor informatie en tips. Het bespreekbaar maken biedt ruimte voor ondersteuning, erkenning en flexibiliteit vanuit uw werkomgeving. Vraag eens welk personeelsbeleid er is voor mantelzorgers. U kunt uw werkgever wijzen op de informatie op www.werkenmantelzorg.nl. Zorgverlof is ook een mogelijkheid. Op deze site van de Rijksoverheid leest u er meer over.

Mantelzorgers voor mensen met dementie

Deze vorm van mantelzorg kan erg intensief zijn. Het contact met de naaste verandert. Er is sprake van verlies tot het her- uitvinden van de relatie. Daarnaast zien we dat de zorg ook voldoening en verbondenheid kan geven.

Aan welke hulp kunt u denken?

Het kan nodig zijn om soms even op adem te komen. Dit kan door het inzetten van vervangende zorg (respijt). De drempel om vervangende zorg in te zetten kan hoog voelen (voor zowel mantelzorger als naaste).  Het is altijd mogelijk om informatie in te winnen over mogelijkheden, zonder dat daar iets aan vast zit. Ook is het goed om te weten wat er kan in de praktijk, zodat u voorbereid bent als er een noodsituatie ontstaat. Wat  ook helpend kan zijn is het uitbreiden van kennis over de medische en psychische aspecten van de ziekte. Op wwww.alzheimer-nederland.nl vindt u heldere informatie over onder andere diagnose, symptomen, soorten dementie, omgaan met de ziekte, wat u moet regelen enzovoorts. Een casemanager dementie kan u ook meer vertellen en antwoord geven op uw vragen. Zij richten zich op thuiswonende mensen met dementie. Herkenning vinden bij anderen die in een soortgelijke situatie zitten kan prettig zijn. In Zwijndrecht zijn gespreksgroepen voor mensen die zorgen voor een naaste met dementie. De bijeenkomsten zijn iedere eerste woensdagavond. Informatie over deze gespreksgroep kunt u inwinnen bij Marian Don, ouderenadviseur Vivera Sociaal Wijkteam. Ook zijn er bijeenkomsten van het Alzheimercafé voor iedereen die te maken heeft met dementie. Op de Hulpmiddelenwijzer van Vilans ziet u hulpmiddelen bij dementie in beeld en informatie over aanvragen en vergoedingen. 

Ouders met een zorgintensief kind

Kinderen van deze ouders hebben langdurige zorg en ondersteuning nodig. Juist omdat zorg geboden wordt vanuit de rol van ouder wordt dit vaak als vanzelfsprekend gezien. Er is méér dan gebruikelijke zorg nodig. 

Aan welke hulp kunt u denken?

Op jonge leeftijd (tot 7 jaar) kan iintegrale vroeghulp ingeschakeld worden. Ouders met een kind met een (zeer) ernstige meervoudige beperking kunnen hulp inschakelen van een co-piloot (landelijke project) via Wij zien je wel. Je ervaringen delen met andere ouders kan helpend zijn. Op (Sch)Ouders lees je er meer over. (Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen). Mogelijkheden om werk en zorg te combineren lees je bij Werkende mantelzorger. Ook bij zorgintensieve gezinnen kan vervangende zorg (respijt) ingezet worden. Het Jeugdteam kan er meer over vertellen. Een platform dat opkomt voor de belangen van ouders met kinderen met een extra uitdaging in de ontwikkeling is Ouderplatform Zuid-Holland Zuid.

 

Mantelzorger voor mensen met een chronische ziekte

meer informatie volgt later..

 

Mantelzorger met migratieafkomst

meer informatie volgt later..

 

Mantelzorgers voor mensen met psychische problemen en/of verslaving

meer informatie volgt later..

 

Mantelzorgers voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

meer informatie volgt later..

 

Mantelzorgers voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

meer informatie volgt later..

 

Mantelzorg bij de laatste levensfase

meer informatie volgt later..

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties