Ouderenadviseur

De ouderenadviseur is er voor alle ouderen in Zwijndrecht. De ouderenadviseur kan u helpen met uw vragen op het gebied van ouder worden, zorg, wonen en welzijn. De ouderenadviseur heeft kennis van zaken van huidige wet- en regelgeving.
 

In een persoonlijk gesprek bij u thuis zet de ouderenadviseur al uw vragen en problemen op een rijtje. Hij/zij kan bemiddelen naar instanties en organisaties. De adviseur helpt met het invullen van formulieren en aanvragen. Er wordt ondersteunende begeleiding geboden, ook in moeilijke situaties. 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties