Kleinschalige woonvoorziening

Een kleinschalige woonvoorziening is voor mensen met een verstandelijke beperking. U woont er in kleinere groepen. En u krijgt hulp van vaste begeleiders.

 • Bewoners hebben een verstandelijke beperking en zijn 18 jaar of ouder.
 • Sommige bewoners hebben weinig hulp nodig, anderen juist dag en nacht.
 • Er zijn ook kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een meervoudige beperking.

Andere namen voor een kleinschalige woonvoorziening zijn:

 • gezinsvervangend tehuis
 • sociowoning
 • wooncentrum
 • woonlocatie
 • woonhuis

Gezinsleven

In een kleinschalige woonvoorziening:

 • heeft elke bewoner overdag zijn eigen activiteiten, bijvoorbeeld werk in een werkvoorziening, school of een dagverblijf
 • lijkt wonen veel op leven in een gezin - elke bewoner heeft zijn eigen taken, zoals boodschappen doen, de kamer opruimen en helpen bij het koken
 • zijn er ook groepsactiviteiten

Vergoeding

 • Wonen met 24-uurszorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hiervoor een indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Een Wlz-indicatie kan alleen als u de hele tijd toezicht nodig hebt. Of 24-uurszorg in de buurt. 
 • In sommige woonvoorzieningen krijgt u alleen lichtere hulp. Wonen en zorg zijn dan gescheiden. U huurt zelf de woning. En u moet zelf Wmo-ondersteuning aanvragen aanvragen bij uw gemeente. 

Kosten

 • U betaalt een eigen bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Dit geldt voor Wlz-zorg én voor Wmo-ondersteuning.
 • U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage uitrekenen met een proefberekening.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Bij u in de buurt