Advies- en meldpunt Veilig Thuis

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor u als slachtoffer. Als u denkt dat iemand anders - misschien - slachtoffer is. Of als u zelf geweld gebruikt. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen voor op alle leeftijden en in alle culturen.

Bereikbaar voor iedereen

  • U kunt het advies- en meldpunt Veilig Thuis bellen op het gratis nummer 0800 2000 (7 dagen per week, 24 uur per dag).
  • Spreek eerst uw gemeente/woonplaats in. Daarna wordt u direct doorverbonden met Veilig Thuis in uw eigen regio.
  • Veilig Thuis geeft advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Bij Veilig Thuis kunt u ook terecht als u hulp zoekt. Of als u zich zorgen maakt over iemand anders.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties