Cliëntondersteuning in de GGZ

Vindt u een gesprek met een zorginstelling lastig? Of zoekt u informatie over zorg of wonen? Dan helpt een cliëntondersteuner u. Met voorlichting, advies en hulp. Zodat u uiteindelijk alles zelf kunt doen.

  • Een cliëntondersteuner heeft verstand van wonen, werken, vrije tijd, rechten, medicijnen en gelijke behandeling.
  • U kunt de cliëntondersteuner vragen stellen over bijvoorbeeld geld, dagbesteding, wetten en regels, zelfredzaamheid en sociale contacten.

Organisaties cliëntondersteuning

U kunt terecht bij lokale en regionale cliëntenorganisaties in de GGZ. Bijvoorbeeld:

  • Steun- en informatiepunt (STIP)
  • Cliënten-informatiepunt (CLIP)
  • Cliëntenadviesbureau
  • Cliëntenbelangenbureau

U kunt ook terecht bij verschillende patiëntenorganisaties in de GGZ.

Ervaringsdeskundigen

Cliëntenorganisaties werken vaak met ervaringsdeskundigen: mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als u (lotgenoten). Zij delen hun eigen ervaringen met u en andere patiënten.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties