Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kunt u misschien respijtzorg - vervangende zorg - regelen. Bij respijtzorg neemt iemand anders de zorg een tijdje van u over. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat. Of om overbelasting te voorkomen.

  • Soms heeft iemand altijd vervangende zorg nodig. Zodat u als mantelzorger bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week geen zorgtaken heeft. Degene voor wie u zorgt gaat dan bijvoorbeeld naar een dagopvang. 

Verschillende soorten

U regelt vervangende zorg op verschillende manieren:

  • Opvang buitenshuis. Bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang
  • Hulp thuis. Bijvoorbeeld begeleiding of persoonlijke zorg

Dit kan professionele zorg of vrijwilligerszorg zijn.

Kijk voor dagopvang bij

Kijk voor leegopvang bij

Vergoedingen

U krijgt professionele respijtzorg vergoed door uw gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw situatie, kunt u terecht bij:

  • Gemeente: de persoon die u verzorgt krijgt Jeugdhulp of Wmo-ondersteuning. Vraag de gemeente om meer informatie.
  • Zorgkantoor: de persoon die u verzorgt krijgt langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg - deels - binnen de aanvullende verzekering. Check de polis voor de voorwaarden. Of vraag de zorgverzekeraar om meer informatie.
  • De verzorgde persoon kan de respijtzorg ook betalen met een persoonsgebonden budget (pgb). 

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Bij u in de buurt

Veelgestelde vragen over 'Mantelzorg en vrijwilligershulp'

Alle veelgestelde vragen