Samenwerken met verschillende zorgverleners

Als mantelzorger kunt u hulp krijgen van een professionele zorgverlener of vrijwilliger. Een goede samenwerking is dan belangrijk:

  • Verdeel de taken. Maak afspraken over wie wat doet. En bespreek waar iemand verantwoordelijk voor is.
  • Praat met elkaar. Bespreek wat u van elkaar verwacht. En wat elkaars grenzen zijn (wat iemand wel en niet kan doen).
  • Maak duidelijke afspraken. Een professionele hulpverlener bedoelt soms met een bepaald iets anders dan u.
  • Heb respect voor elkaar. Respecteer de zorg en ondersteuning die een professionele hulpverlener of vrijwilliger geeft. Zij moeten ook respect hebben voor wat u doet.

Hulp

De soort zorg van een vrijwilliger is afhankelijk van:

  • hoeveel tijd een vrijwilliger heeft
  • wat een vrijwilliger kan doen

De werktijd van een professionele hulpverlener staat vaak vast in een planning.

  • De professionele hulpverlener krijgt opdrachten van de instelling waar hij of zij voor werkt. Bijvoorbeeld van een thuiszorgorganisatie.
  • U kunt met hem of haar een zorgplan opstellen. In dit plan staan de afspraken.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Mantelzorg en vrijwilligershulp'

Alle veelgestelde vragen