Logeeropvang bij Wlz-zorg

Verzorgt een familielid of mantelzorger u thuis? En heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan heeft u misschien recht op logeeropvang: een kort verblijf in een zorginstelling. U krijgt dan:

  • zorg die nodig is voor een veilig verblijf
  • eten en drinken

Terwijl u gebruik maakt van logeeropvang hoeft uw mantelzorger even niets te doen. 

Regelen logeeropvang

  • U vraagt logeeropvang aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het zorgkantoor regelt de logeeropvang. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een pgb Wlz-indicatie die thuis wonen. 
  • Heeft u een pgb Wlz? Dan vergoedt de Wlz voor een groot deel de kosten.

Voorwaarden logeeropvang

Een logeeropvang of instelling moet u een beschermende woonomgeving bieden. En samenhangende zorg.

  • Een beschermende woonomgeving betekent een veilige woonomgeving en leefomgeving.
  • Samenhangende zorg betekent dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren.

Uw zorgkantoor controleert of uw logeervoorziening voldoet aan deze voorwaarden. Dat geldt ook voor logeeropvang bij een familielid. 
Heeft u een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis? Dan kunt u alleen logeren in een Wlz-instelling.

Vergoeding

Met een persoonsgebonden budget voor Wlz-zorg kunt u altijd de zorg uit uw pgb betalen.

Voor een volledig pakket of een modulair pakket thuis betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Bij u in de buurt

Veelgestelde vragen over 'Logeeropvang bij Wlz-zorg'

Alle veelgestelde vragen