Klacht of bezwaar bij Wmo-ondersteuning

Bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente u aanspreekt of behandelt? Dan kunt u een klacht indienen.

 • U moet eerst een klacht indienen bij uw gemeente.
 • Bent u ontevreden over de reactie van uw gemeente? Dan kunt u naar de Nationale ombudsman.

Bezwaar maken

 • U moet binnen 6 weken na de beslissing van de gemeente bezwaar indienen. Dat doet u door een brief - bezwaarschrift - te sturen naar uw gemeente.
 • In het bezwaarschrift staat met welke beslissing u het niet eens bent. U legt ook uit waarom u het niet eens bent met de beslissing.
 • Zet altijd uw handtekening onder het bezwaarschrift. En stuur een kopie van de beslissing van de gemeente mee.
 • U stuurt uw brief naar het College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente.

Beslissing

 • Uw gemeente heeft 6 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Deze termijn kan eventueel met 6 weken verlengd worden.
 • Bent u het niet eens met het antwoord van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.
 • U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de beslissing. Voor een beroepsprocedure moet u griffierechten betalen. Deze kosten kunt u terugkrijgen als u de zaak wint.

Klacht zorgaanbieder

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder die aan u Wmo-ondersteuning biedt?

 • Neem dan eerst contact op met uw zorgaanbieder. Vaak zoekt uw zorgaanbieder samen met u naar een oplossing.
 • Uw zorgaanbieder heeft vaak ook een - onafhankelijke - klachtencommissie of klachtenfunctionaris. 
 • Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder? Neem dan contact op met uw gemeente. Volgens de Wmo 2015 moet elke gemeente eisen stellen aan de afhandeling van klachten. U kunt bij uw gemeente navragen wat die eisen zijn.
 • Met een klacht over uw zorgaanbieder kunt u ook terecht bij de geschillencommissie Zorg. Hier betaalt u wel kosten voor.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Klacht of bezwaar bij Wmo-ondersteuning'

Alle veelgestelde vragen