Justitiële jeugdinrichting

In Justitiële Jeugdinrichtingen zitten jongeren tussen de 12 en 23 jaar die zijn veroordeeld tot straf in een jeugdgevangenis. Deze jongeren zijn door de (kinder)rechter in een Jeugdinrichting geplaatst. 

  • In de jeugdinrichting krijgen jongeren begeleiding, (her)opvoeding, behandeling en onderwijs.
  • Het doel van de behandeling is het gedrag te veranderen. En de jongere veilig terug te laten keren in de samenleving.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Bij u in de buurt

Veelgestelde vragen over 'Justitiële jeugdinrichting'

Alle veelgestelde vragen