Familiegroepsplan

Met een familiegroepsplan onderzoekt u welke problemen er in uw gezin zijn. En wie welke hulp nodig heeft. Een familiegroepsplan is misschien iets voor u:

  • bij problemen met opgroeien en opvoeden
  • bij een ernstige beperking of psychisch probleem bij uw kind
  • als uw kind te maken heeft met jeugdbescherming en u heeft het ouderlijk gezag

Een familiegroepsplan maken

  • U, uw familie en mensen in uw omgeving kunnen samen een plan maken. Zodat u beter hulp kunt vragen en hulp kunt regelen.
  • De gemeente is verplicht u te ondersteunen bij het opstellen van het plan.
  • U heeft het recht om zelf een plan te maken. Maar dat is niet verplicht. Als u geen plan maakt, kan een professionele hulpverlener dit doen. Bijvoorbeeld een gezinscoach.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties