Instelling voor mensen met een verstandelijke beperking

Een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking is meestal een woonvorm op een groot terrein. Er wonen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

  • Er zijn verschillende huizen of paviljoens waarin groepen bewoners wonen.
  • Elke groep heeft een gemeenschappelijke woonkamer, een keuken, douches, toiletten en slaapkamers.
  • De instelling biedt activiteiten, zoals dagbesteding.
  • Sommige bewoners gaan buiten de instelling naar school, werk, dagbesteding of dagbehandeling.

Ondersteuning

  • Bewoners krijgen er ondersteuning. Bijvoorbeeld van een persoonlijk begeleider, verzorgende, (huis)arts, ergotherapeut, orthopedagoog of activiteitenbegeleider.
  • Er is extra hulp voor mensen met een verstandelijke beperking met autisme of epilepsie.

Er zijn aparte instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking die ook blind of slechtziend zijn.

Regeling

  • U heeft een indicatie voor Wlz-zorg nodig om te wonen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt intensieve zorg voor jongeren en volwassenen die de hele tijd toezicht nodig hebben. Of 24-uurszorg in de buurt.

Kosten

  • U betaalt een eigen bijdrage voor eten, de woonruimte en Wlz-zorg.
  • De hoogte is afhankelijk van uw inkomen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
  • U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage uitrekenen met een proefberekening.

Meer weten? 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Instelling voor mensen met een verstandelijke beperking'

Alle veelgestelde vragen