HPV-vaccinatie

In het jaar dat meisjes 13 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinaties maken onderdeel uit van het rijksvaccinatieprogramma.

Deze vaccinatie bestaat uit 2 inentingen (met een halfjaar ertussen). Voor een zo goed mogelijke bescherming is het belangrijk dat meisjes beide vaccinaties halen.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties