0-6 maanden

Gehoortest voor pasgeborenen

Als je baby tussen de 6 en 10 dagen oud is, komt er een medewerker van de jeugdgezondheidszorg voor de hielprikscreening en de gehoortest bij je thuis op bezoek. Zij voert de onderzoeken uit bij je baby en voert de algemene gegevens in het digitale dossier in.
 

Geboortehuisbezoek

Via de gemeente wordt het consultatiebureau op de hoogte gebracht van de geboorte van jouw kind. Tussen de 10e en 14e dag komt de jeugdverpleegkundige bij je thuis op bezoek. Zij maakt kennis met je en geeft je meer informatie over het CJG. Ze controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Natuurlijk is er ook ruimte voor je vragen.
 

4 weken

Als je baby 4 weken oud is, is het tijd voor het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Je eigen vragen staan centraal. Daarnaast controleert de jeugdarts of je baby gezond is en goed reageert. Ook bespreekt ze het rijksvaccinatieprogramma met je.
 

8 weken

De jeugdverpleegkundige controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby en bespreekt je vragen. Tijdens dit bezoek krijgt je baby zijn of haar eerste inentingen.
 

3 maanden

De jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Tijdens dit bezoek krijgt je baby een inenting. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.
 

4 maanden

De jeugdverpleegkundige controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Ze bespreekt ook jouw vragen. Je baby krijgt tijdens dit bezoek inentingen.
 

6 maanden

De jeugdarts bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Daarnaast geeft ze voorlichting over een aantal veranderingen op deze leeftijd, bijvoorbeeld het geven van bijvoeding.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties